Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Ακροβατικός χορός

Απολαύστε. Η Ιωάννα κάνει προπόνηση για χορευτικό τσίρκου

3 thoughts on “Ακροβατικός χορός

  1. Sophia

    Κλείνω από τώρα θέσεις. Την πρώτη σειρά. Ξέρεις. Αυτές που πιτσιλιούνται κιόλας!!! ;Ρ

  2. Pingback: Τελικό ποστ διακοπών | Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.