Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Το πισινί σαραβαλάκι

Έκλεισε μαζί μας οκτώ χρόνια. Από την ώρα που έμεινα έγκυος στον Γιώργο μέχρι σήμερα μας πήγαινε Αθήνα – Καλαμάτα άπειρες φορές. Ή μάλλον, για να μη φωνάζει και ο Γιώργος που δεν μπορεί τις ανακρίβειες, όχι άπειρες. Μετριούνται, απλώς…