Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Action της Greenpeace στην Ιταλία

Η Greenpeace κάνει action αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, ζητώντας από τους αρχηγούς της G8 να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμιση των κλιματικών αλλαγών.

Έχουν καταλάβει 4 ανθρακικούς σταθμούς.

Οι G8 έχουν την ικανότητα, τη δυνατότητα, την επιρροή και την ευθύνη να οδηγήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δείτε λεπτομέρειες στο site της Greenpeace αλλά και στο ελληνικό site (3 παιδιά από το ελληνικό γραφείο βρίσκονται εκεί).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.