Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

Αυτό μάθανε στο σχολείο σήμερα. Πως είναι ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και μου το είπε την ώρα που πήγα να τον πάρω από το σχολείο (με το αυτοκίνητο).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.