Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Το πρώτο μπάνιο της χρονιάς, τριάλα ρι λαρί λαρό

Τριαλά ρί λαρί λαρά, τριάλαρί λαρί λαρό, το πρώτο μπάνιο της χρονιάς, τριάλα ρί λαρί λαρό, τραλαλά, τραλαλά

4 thoughts on “Το πρώτο μπάνιο της χρονιάς, τριάλα ρι λαρί λαρό

  1. Saigon & Baygon Inc.

    Τυχεροίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι…
    Για εμάς δεν προβλέπεται. Τουλάχιστον για κανένα δίμηνο ακόμα.

    (πράσινη) Saigon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.