Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Τελείωσαν τα σοβάτια

Sovatia

Και ναί, τελείωσαν τα σοβάτια. Μετά από 1 μήνα και κάτι. Έχει ξεκινήσει ο ηλεκτρολόγος, και από δευτέρα θα ξεκινήσει η ενδοδαπέδια.

Ο σοβατζής ήθελε να κάνει την πάπια, και να μην καθαρίσει το σπίτι μέσα όπως είχαμε συμφωνήσει (η συμφωνία ήταν ότι σου παραδίδει το σπίτι όπως του το δίνεις), και έλεγε “άσε μωρέ, θα το καθαρίσει το επόμενο συνεργείο”. Επίσης έχει αφήσει ένα μερεμέτι (κάτι ψιλοσοβάτια στην σκεπή). Ζήτησε λοιπόν να τον ξοφλήσω. Του είπα ότι μόλις τελείωσει την δουλειά θα πληρωθεί, και έβαλε λοιπόν ανθρώπους να καθαρίζουν (και είπε ότι σήμερα θα πήγαινε να κάνει τα μερεμέτια)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.