Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Πως περνάει το χρόνο του ένας web designer

breakdown.gif

Το πόσο γέλασα με αυτό εδώ, δε λέγεται.

Φαντάζομαι πως θα καταλάβουν και θα γελάσουν μόνο όσοι ασχολούνται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.