Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Τον αναγνώρισα!

Γιώργος: Στο σχολείο παίζουμε ένα παιχνίδι στην τάξη. Κληρώσαμε ονόματα κρυφά και ο κάθε ένας μας πρέπει για 3 μέρες να κάνει δωράκια σε αυτόν που του έτυχε, χωρίς εκείνος να τον καταλάβει. Εγώ ξέρω ποιός είναι αυτός που μου κάνει δώρα. Μου έδωσε μια ζωγραφιά και τον αναγνώρισα από τον ζωγραφικό του χαρακτήρα.

😛 😛 😛

2 thoughts on “Τον αναγνώρισα!

  1. besixdouze

    Ψέματα είπε το παιδί; Αφού ο καθένας μας έχει ζωγραφικό χαρακτήρα :))
    Tι γλυκός που είναι!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.