Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

ΟΧΙ

Στο σχολείο του Γιώργου:
Δασκάλα: “Και τότε οι Ελληνες είπαν στους Άγγλους και τους Ιταλούς, ΟΧΙ”
Γιώργος: “Κυρία, αφού οι ξένοι δεν μιλάνε ελληνικά, πως κατάλαβαν τι τους είπαν οι έλληνες;”

(έτσι μου το διηγήθηκε ο Γιώργος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.