Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Το σπίτι προχωράει

Να μερικές φωτογραφίες από την πρόοδο του σπιτιού:
spiti
Αυτή είναι μια φωτογραφία από ψηλά. Έχει τελειώσει λοιπόν το υπόγειο. Μπροστά φαίνεται η βεράντα που από κάτω θα είναι αποθήκη. Ορίστε και μια από πιο κοντά:
spiti
Το σπίτι λοιπόν προχωράει.
Βέβαια είμαστε σίγουροι απολύτως πως μας έχουν ήδη συμβεί τα 3Κ (Κλέψει, Κοροϊδέψει, Καθυστερήσει).
Κάτι με τα τσιμέντα, κάτι που σου λένε πρέπει αυτό να γίνει σε 2 φάσεις και στο τέλος βλέπεις πως μόνο αυτοί ωφελήθηκαν από αυτό γιατί τους έμεινε χρόνος και για άλλες οικοδομές…
Τι να γίνει. Ας είναι αυτά τα χειρότερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.