Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Δεν θέλω να δουλέψω σήμερα

For my friends who do not speak greek: I dont want to work today:

I dont want to work today

3 thoughts on “Δεν θέλω να δουλέψω σήμερα

  1. Ροδομιχάλης

    Η παγκόσμια κοινότητα σε καταλαβαίνει, συμπάσχει και… συμμετέχει!!
    Ευτυχώς αύριο γιορτάζουμε την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου οπότε μάλλον… τέτοια ώρα θα κοιμάμαι ακόμα!!! Χα χα!!

  2. Julia Dream

    Χιχιχιχι! Συμπαράσταση!!! Ούτε κι εγώ θελώωωω!!!! Ωωωωω! 🙂 Καλό κουράγιο σε όλους!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.