Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Το φιλάκι δάγκωμα.

Ιωάννα: Μπαμπά, να σου δώσω ένα φιλάκι που όμως εσύ θα νομίζεις ότι θέλω να σε δαγκώσω αλλά θα είναι όμως φιλάκι?

3 thoughts on “Το φιλάκι δάγκωμα.

  1. Σ

    Τουλάχιστον, σε αυτή την ήλικία σε προειδοποιούν… Εναλλακτικά υπάρχει το δάγκωμα, που εσύ πιστεύεις ότι είναι φιλάκι, αλλά είναι δάγκωμα…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.