Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Το λιπαράκι

Γιώργος: Μπαμπά, όποιος πετύχει αυτό το ένα λίπαράκι μέσα στο μπουκάλι θα είναι πολύ τυχερός.

Μπαμπάς: Ε?

Γιώργος: Το μπουκάλι το γάλα λέει 1 τοις εκατό λιπαρά. Άρα στις εκατό γουλιές η μία είναι λιπαράκι.

3 thoughts on “Το λιπαράκι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.