Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Όταν έρχομαι από το σχολείο με το ποδήλατο…

Με κόκκινα μαγουλάκια και καταϊδρωμένη…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.