Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Οι φωτιές από δορυφόρο

Ο καπνός από τις φωτιές

One thought on “Οι φωτιές από δορυφόρο

  1. Koyan Post author

    Σημείωση: Η κόκκινη τελεία είναι γιατί δείχνω σε φίλους στο εξωτερικό που είναι η Καλαμάτα γιατί ρωτάνε. Δεν είναι φωτιά. Εγώ την έβαλα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.