Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Φώτο από δορυφόρο 27 Αυγούστου

Πελοπόνησσος σε καπνούς 2007 08 27

Ευχαριστώ Σοφία για την φώτο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.