Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Free Burma


Free Burma!

Βρείτε λεπτομέρειες στο free-burma. org

Υπογράψτε στα:

http://www.uscampaignforburma.org/action/action.html
http://www.petitiononline.com/BUR_2007/petition.html
http://www.avaaz.org/en/stand_with_burma/h.php/?cl=20589575

Διαβάστε και υπογράψτε στη Διεθνή Αμνηστία 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.