Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Εξαρτάται…

-Λοιπόν Ιωάννα, θα συνεχίσεις εντέλει και του χρόνου;

-Δεν ξέρω, ανάλογα…

-Από τι εξαρτάται;

-Από το τι θα αποφασίσω!

 

Κατατοπιστικότατη…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.