Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Ατάκες Ιωάννας

Συμπυκνωμένα τα πάντα σε μια μόνο φράση:

“Εγώ θέλω να έχω ό,τι δεν έχω”

και η δεύτερη ατάκα, την οποία είπε όταν προσπαθούσε να περπατήσει με τα χέρια αλλά δεν τα κατάφερνε:

“Η Στέλλα με αφήνει, η ζωή δεν με αφήνει”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.