Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Σπίτι χωρίς Γιάννη, σαράντα κοκκόρων γνώση

100_3854.jpgΤην χαιρόμαστε, την χαιρόμαστε 🙂

3 thoughts on “Σπίτι χωρίς Γιάννη, σαράντα κοκκόρων γνώση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.