Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Η ιστορία των πραγμάτων

Η ιστορία των πραγμάτων. Όλων των πραγμάτων που αγοράζουμε, χρησιμοποιούμε, πετάμε. Και μετά πάμε και αγοράζουμε και άλλα.
Είναι 20 λεπτά, αλλά 20 λεπτά που αξιζουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.