Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Τετράγωνη λογική

Ιωάννα: “4 και 4 κάνει πάλι 4” Μαμά: “4 και 4 κάνει πάλι 4;” Ιωάννα: “Ναι. 4 και 4 κάνει πάλι 4!” Μαμά: “Γιατί το λες αυτό;” Ιωάννα: “Αν βάλουμε κόκκινο και κόκκινο κάνει πάλι κόκκινο. Μπλε και μπλε κάνει…