Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Ατάκες Ιωάννας

Οι επισήμοι Ιωάννα: πότε γυρνάμε το κεφάλι μας στην παρέλαση; Μαμά: ε, όταν περνάς από τους επισήμους Ιωάννα: τι είναι ο επισήμος;;; Οι Λαλίτσες και το google: Ιωάννα: Μαμά, ξέρεις τι είναι οι Λαλίτσες; κάτι πήλινα πουλάκια που τα φυσάς…