Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Ο βραχόκηπος

Όταν φτιάχναμε τη μάντρα του σπιτιού μας είχαν περισσέψει κάμποσες πέτρες. Πολλές από αυτές τις είχαμε χρησιμοποιήσει για να φτιάξουμε κοντά τοιχάκια γύρω από τις 3 ελιές μας, για ομορφιά. Όμως και πάλι περίσσεψαν κάτι πέτρες που τις είχαμε αφήσει…