Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Το πρωτάκι και το τριτάκι (version 2)

Έχουμε δυο παιδιά γυμνασιάκια πλέον! Απίστευτο;;; Πώς βρέθηκα με δυο παιδιά που πάνε γυμνάσιο;;; Και μάλιστα το ένα τριτάκι που του χρόνου θα πάει Λύκειο!!! Καλά ας αφήσω αυτή τη φρίκη για το τέλος της χρονιάς. Προς το παρόν έχουμε…