Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Το νέο μέλος – Λουκ

Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε το πρωί για να πάμε στο εργαστήριο και μας περίμενε μια έκπληξη στην αυλή μας. Μέσα στην αυλή λοιπόν, μαζί με την Κίκα, χωμένος κάτω από το αυτοκίνητο, ήταν ένας μικρός κούταβος. Κάποιος θεώρησε πως θα…