Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Quinn

The story of B

Βιβλίο του Daniel Quinn, όχι ακριβώς συνέχεια του Ishmael (που είχα διαβάσει το 2005), αλλά στο περίπου. Στη wikipedia το ονομάζει spiritual sequel. Ένας ιερέας στέλνεται από το τάγμα του να παρακολουθήσει τις ομιλίες του Β για να δουν κατά…