Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Sniket

Lemony Snicket – A series of unfortunate events

Έχω διαβάσει πολλά βιβλία από την τελευταία φορά που έκανα την καταγραφή μου εδώ. Όλο λέω πως θα γράψω και όλο δε βρίσκω το χρόνο. Θα προσπαθήσω να τα θυμηθώ και να γράψω κάτι για όλα, αλλά προς το παρόν…