Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Παρίσι

Ναι, ναι, Παρίσι! Αυτή τη φορά οι καταστάσεις ήταν τέτοιες που μου επέτρεψαν να εκμεταλλευτώ το επαγγελματικό ταξίδι του Κωνσταντίνου και να πάω μαζί. Μικρό κόστος και κόσμος να κρατήσει τα παιδιά δηλαδή. ΄Ετσι τώρα γράφω από το όμορφο, ηλιόλουστο…