Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα

Μια ζωγραφιά και μια ιδέα

Ο Γιώργος έφτιαξε την παρακάτω ζωγραφιά που μου άρεσε πολύ. Αλλά το πιο ωραίο νομίζω είναι η περιγραφή της.

Όταν την πρωτοείδα προσπάθησα να καταλάβω τι είναι. Έβλεπα το σπαθί, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα καταλάβαινα. Η εξήγηση που μου έδωσε ο Γιώργος ήταν απρόσμενη:
“Είναι ένα σπαθί που στην άκρη έχει μια λάμπα. Συμβολίζει πως αυτό που παλιά γινόταν με τον πόλεμο -το σπαθί- τώρα ελπίζουμε να γίνεται με τις ιδέες -λάμπα-. Όμως απλά το ελπίζουμε, δεν έχει γίνει ακόμα, και γι’αυτό η λάμπα είναι σβηστή. Ελπίζουμε να ανάψει!”

2 thoughts on “Μια ζωγραφιά και μια ιδέα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.